logo

OPOS - odborná prehliadka a odborná skúška, revízia, revízna správa elektroinštalácie, elektrického zariadenia a bleskozvodu

elektrická inštalácia bleskozvod elektrická prípojka
elektrický spotrebič elektrický stroj elektrické ručné náradie
elektrický predlžovací prívod elektrický rozvádzač počítačová zostava
kancelárska technika zariadenie staveniska


Budeme radi ak prejavíte záujem o naše služby a obrátite sa na nás. Urobíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami spokojní.